[
Σφάλμα
  • Σφάλμα κατά τη φόρτωση των δεδομένων ροής
  • Σφάλμα κατά τη φόρτωση των δεδομένων ροής
Εκτύπωση

Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων

Η ανάπτυξη οργανωμένου λογιστηρίου μέσα στην ίδια την επιχείρηση δίνει στην επιχείρηση αυτή προστιθέμενη αξία, κύρος και τα εργαλεία στη διοίκηση για άμεση ενημέρωση και επίλυση τρεχόντων οικονομικών θεμάτων. Το πως θα οργανωθεί το λογιστήριο σας, είναι κάτι το οποίο θα κάνουμε για σας και εγγυόμαστε το επιτυχημένο αποτέλεσμα.

Σας προσφέρουμε υπηρεσίες όπως:

  • Οργάνωση, αξιοποίηση, επίβλεψη του υπάρχοντος μηχανογραφικού συστήματος ή αν χρειαστεί προτάσεις για αντικατάσταση ή προσθήκη μέρους ή νέου συστήματος.
  • Έλεγχο εφαρμογής του Φορολογικού, Εργατικού – Ασφαλιστικού & Εμπορικού δικαίου για την αποφυγή διοικητικών κυρώσεων που σημαίνουν επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για την επιχείρηση.
  • Έλεγχος ορθής τήρησης του Λογιστικού Σχεδίου και των γενικά παραδεκτών αρχών της Λογιστικής Επιστήμης.
  • Εκπόνηση και εφαρμογή συστήματος εσωτερικού ελέγχου του Λογιστηρίου για την διακίνηση διαθεσίμων & αποθεμάτων.

Login Form