[
Σφάλμα
  • Σφάλμα κατά τη φόρτωση των δεδομένων ροής
  • Σφάλμα κατά τη φόρτωση των δεδομένων ροής
Εκτύπωση

Προγράμματα επιδοτήσεων

Αναλαμβάνουμε :

  • Τον Σχεδιασμό και Υποστήριξη Επενδυτικών Σχεδίων & Προγραμμάτων
  • Προτάσεις Υπαγωγής σε Εθνικά και Κοινοτικά Προγράμματα χρηματοδοτικής ενίσχυσης ΕΣΠΑ
  • Σχεδιασμό και Εκπόνηση Επενδυτικών Σχεδίων & Προγραμμάτων
  • Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών μελετών
  • Μελέτες Βιωσιμότητας και Σκοπιμότητας
  • Σύνταξη και υποβολή του φακέλου στον αρμόδιο φορέα και παρακολούθηση αυτού.

Login Form