Εκτύπωση

Τήρηση βιβλίων Β και Γ κατηγορίας

Αναλαμβάνουμε την τήρηση και ενημέρωση των Βιβλίων, Απλογραφικά ή Διπλογραφικά, σε ατομικές επιχειρήσεις και σε εταιρείες – Ο.Ε. – Ε.Ε. – Ε.Π.Ε.- Ι.Κ.Ε & Α.Ε.

Η αποτελεσματική οργάνωση και η υπεύθυνη την τήρηση Βιβλίων όλων των κατηγοριών, συνιστά την αρχή μιας επιτυχημένης δραστηριότητας.

Η σωστή τήρηση τους και η καταχώρηση όλων των παραστατικών οδηγεί στην αποτελεσματική ανάλυση των οικονομικών στοιχείων και την σύγκρισή τους από έτος σε έτος.

Παρέχουμε:

• Πλήρως Μηχανογραφημένη τήρηση βιβλίων Β' και Γ' κατηγορίας.
• Η ενημέρωση των βιβλίων γίνεται στο γραφείο μας ή στο χώρο της επιχείρησής σας.
• Ολες οι καταχωρήσεις τιμολογίων στο λογιστικό μας πρόγραμμα επανελέγχονται για την απόλυτη ακρίβεια των λογιστικών αποτελεσμάτων.
• Υποβολή προσωρινών και οριστικής δήλωσης ΦΜΥ.
• Ηλεκτρονική υποβολή και πληρωμή δήλωσης ΦΠΑ μέσω του συστήματος TAXIS και e-banking.
• Συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων.
• Επίλυση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, συμβιβασμοί και γενικότερα όλες οι εξωτερικές εργασίες που εκκρεμούν από το παρελθόν είτε μπορεί να προκύψουν στην πορεία.
• Μετασχηματισμοί / συγχωνεύσεις.
• Λογιστικά αποτελέσματα, ισολογισμοί, reports, προβλέψεις.
• Χρήσιμες συμβουλές για τη βελτίωση των χρηματοοικονομικών σας μεγεθών και την ελαχιστοποίηση των φόρων.